Vuoden aikakauslehtikansi -äänestyksen arvonnan säännöt

Editkilpailussa 2023 äänestetään jälleen vuoden parhaasta aikakauslehtikannesta! Lue arvonnan säännöt alta.

Siirry äänestyskseen tästä
 1. Järjestäjä
  Arvonnan järjestää Aikakausmedia ry.

 2. Osallistumisoikeus
  Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin. Arvonta järjestetään Editkilpailun sivustolla. Arvonnan osallistumisaika on 1.–31.3.2024.

 3. Palkinnot
  Äänestäjien kesken arvotaan kolme palkintoa. Arvonnan voittajat saavat valita joko suomalaisen aikakauslehden vuositilauksen tai vuoden mittaisen tilauksen Briif-äänilehtipalveluun. 
 4. Voittajien valinta
  Aikakausmedia ry arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajat ja on näihin yhteydessä sähköpostitse. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa Aikakausmedialle osoitteensa palkinnon lähettämistä varten. Mikäli Aikakausmedia ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan kahden viikon sisällä yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

 5. Henkilötietojen käsittely
  Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä myynti- tai markkinointitarkoituksiin. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tästä

 6. Järjestäjän vastuu
  Aikakausmedia ry maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. 

 7. Muut ehdot
  Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Aikakausmedia ry:n niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Aikakausmedia ry pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

  Aikakausmedia ry voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Aikakausmedia ry pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Aikakausmedia ry:llä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvistä viestintämateriaaleista löytyy virhe, Aikakausmedia ry ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.
Siirry takaisin sivun alkuun